Kievit

Programmateam

Het programmateam is verantwoordelijk voor het uitvoeringsprogramma van het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland. Partners en andere geïnteresseerden kunnen beroep doen op de expertise uit dit team. Wij helpen graag bij het coördineren, initiëren, organiseren, inspireren van projecten en initiatieven op het gebied van natuurinclusieve landbouw en kunnen daarbinnen nieuwe samenwerkingen bevorderen.

Gert-Jan te Gronde, programmacoördinator

Hij heeft een verbindende rol en kan helpen bij het organiseren en ondersteunen van samenwerkingsverbanden tussen partners en overige partijen. Als boerenzoon uit Winterswijk heeft hij vroeg besloten het bedrijf niet over te nemen. "Met mijn financiële en bestuurskundige achtergrond ben ik aan het werk gegaan bij met ministerie van LNV in 2001. In de periode van 2010 en 2022 ben ik bestuurlijk actief geweest in Winterswijk als wethouder en raadslid. Daar stond plattelandsontwikkeling, landbouw, natuur en landschap altijd centraal. Met deze kennis en ervaring hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een goed functionerend platform.''

Gert-Jan is bereikbaar op 06-55340556 en g.tegronde@pnlg.nl

Welmoed Rijpkema, projectmedewerker

Zij is werkzaam bij Natuur en Milieu Gelderland en is vanaf juni 2022 betrokken bij dit platform. ''Ik ben altijd op zoek naar meer verbinding tussen landbouw en natuur''. Ze heeft wisselend gewerkt bij boeren- en milieuorganisaties en daartussendoor 15 jaar in Afrika in de plattelandsontwikkeling. ''Het voelt heel goed om mijn hart voor de natuur en mijn boerenverstand in te zetten voor meer natuurinclusieve landbouw in het mooie Gelderland''.  Zij is het eerste aanspreekpunt van dit platform. Neem contact met haar op bij vragen of opmerkingen.

Welmoed is bereikbaar op 06-25239404 en w.rijpkema@pnlg.nl

Monique Nieuwenhuis, communicatie

Zij is verantwoordelijk voor de communicatie-uitingen van het platform. Ze ondersteunt jullie als partners graag bij het delen van kennis en ervaringen. "Ik werk graag in projecten die een brug slaan tussen boer en burger". Bel of mail haar bij vragen rondom communicatie.

Monique is bereikbaar via 06-31790270 en m.nieuwenhuis@pnlg.nl

Evelien Pleiter, secretariaat

Evelien werkt bij Natuur en Milieu Gelderland en gaat voor 4 uur per week het platform secretarieel ondersteunen. Zij organiseert en regelt graag. Daarbij heeft ze passie voor landbouw en natuur.

Evelien is bereikbaar op 06-36187795 en secretariaat@pnlg.nl