Kievit

Programmateam

Het programmateam is verantwoordelijk voor het uitvoeringsprogramma van het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland. Partners en andere geïnteresseerden kunnen beroep doen op de expertise uit dit team. Wij helpen graag bij het coördineren, initiëren, organiseren, inspireren van projecten en initiatieven op het gebied van natuurinclusieve landbouw en kunnen daarbinnen nieuwe samenwerkingen bevorderen.

Hans de Haan, programmacoördinator

Hij heeft een verbindende rol en kan helpen bij het organiseren en ondersteunen van samenwerkingsverbanden tussen partners en overige partijen. "Ik ben vooral geïnteresseerd in alles wat speelt tussen boer en bord, met speciale aandacht voor verdienmodellen in de keten". Vragen of een nieuw initiatief? Neem contact met hem op.

Hans is bereikbaar op 06-11041591 en h.dehaan@pnlg.nl 

Erik-Jan Bijleveld, projectmedewerker

Hij is werkzaam bij Natuur en Milieu Gelderland en is vanaf het eerste uur betrokken bij dit platform. Erik-Jan is zeer gedreven en geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met natuurinclusieve landbouw in Gelderland. Hij is het eerste aanspreekpunt. Neem contact met hem op bij vragen of opmerkingen.

Erik-Jan is bereikbaar op 06-33718399 en e.bijleveld@pnlg.nl

Monique Nieuwenhuis, communicatie

Zij is verantwoordelijk voor de communicatie-uitingen van het platform. Ze ondersteunt jullie als partners graag bij het delen van kennis en ervaringen. "Ik werk graag in projecten die een brug slaan tussen boer en burger". Bel of mail haar bij vragen rondom communicatie.

Monique is bereikbaar via 06-31790270 en m.nieuwenhuis@pnlg.nl

Evelien Pleiter, secretariaat

Evelien werkt bij Natuur en Milieu Gelderland en gaat voor 4 uur per week het platform secretarieel ondersteunen. Zij organiseert en regelt graag. Daarbij heeft ze passie voor landbouw en natuur.

Evelien is bereikbaar op 06-36187795 en secretariaat@pnlg.nl