GNMF De Haan Hires 5558Laag

Bloemrijke akkerranden in rivierenland (afgerond)

In het kader van dit project biedt het Collectief Rivierenland boeren gratis mengsels aan voor het inzaaien van bloemrijke akkerranden.

Rivierenland
Harm Peter de Vries

Boeren kunnen beroep doen op het Collectief Rivierenland en zo kosteloze mengsels ontvangen voor het inzaaien van bloemrijke akkerranden in het rivierengebied. In totaal is de ruimte voor 10 hectare per jaar wat betreft de aanleg van 3 tot 4 kilometer aan bloeiende randen. Naast de winst voor de biodiversiteit kunnen deze randen - door de aantrekkingskracht van natuurlijke plaagdierbestrijders - ook van meerwaarde zijn voor de akkerbouw.

Monitoren

De randen worden in de toekomst door lokale vrijwilligers gemonitord op de aanwezigheid van vogels en insecten. Hiermee kan een mooie verbinding worden gelegd tussen de agrarische sector en de omgeving.

Betrokken partijen
  • Collectief Rivierenland
  • Agrarische natuurverenigingen¬†
Partners
Logo Collectief Rivierenland
Gerelateerd nieuws