Intro Afbeelding

Gerrit Verweij De Geus

'Samenwerken met de natuur is mijn uitgangspunt'

“Natuurinclusieve landbouw betekent voor mij samen werken met de natuur. De bodem en de natuur maken het mogelijk dat ik appels en peren kan telen. Het is belangrijk dat wij niet alleen halen, maar ook iets teruggeven aan de natuur'', meent Gerrit Verweij De Geus in Deil. Hij is één van de zes inspiratiebedrijven binnen het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland.   

Op het erf en in de boomgaard scharrelen wat kippen rond. Er valt voldoende te scharrelen hier. Op het erf en langs zijn boomgaard heeft Gerrit her en der akkerranden gezaaid. Dit is niet alleen heerlijk om te vertoeven voor deze kippen, maar het is ook een prima leefomgeving voor bijen, insecten en vlinders. Zeker in het voorjaar en in de zomer. ‘Doordat we niet alles hebben afgemaaid dit najaar zijn er wat rommelige hoekjes ontstaan waar bijvoorbeeld sluipwespen, oorwormen en zweefvliegjes prima kunnen overwinteren, waardoor zij vroeg in het voorjaar aanwezig zijn om mij te helpen bij het bestrijden van de plagen’, merkt hij op.

Hij heeft de afgelopen jaren meer liefde gekregen voor de natuur. "Ik vind het niet alleen leuk en mooi om naar te kijken, maar ontdek door deelname aan het project 'Natuurinclusief Betuws Boeren' ook meer mogelijkheden om samen te werken met de natuur. Binnen dit project heb ik geëxperimenteerd met het aanleggen van grasbanen met madeliefjes en klaver, randen met bloemenmengsels en heb ik champignonmest toegevoegd aan de bodem. Ook heb ik roofmijten uitgezet in de boomgaard voor een natuurlijke plaagbestrijding".

Fruitteler vanaf 1965

Gerrit Verweij de Geus heeft niet altijd op deze manier fruit geteeld. Hij is heel zijn leven al fruitteler in het Betuwse Deil. Zijn vader en moeder hebben in 1959 dit bedrijf gesticht nadat hier een ruilverkaveling heeft plaatsgevonden. Rechte kavels met bomen en peren omringd door een elzenhagen. In 1965 nam hij het samen met zijn vrouw Els over. Ze hebben samen drie dochters die inmiddels elders studeren. Hij werkt dagelijks in zijn boomgaard met een vaste medewerker. In totaal teelt hij 4 hectare peren (Coference), 8 hectare appels (Elstar en Red Prince), een hoekje kersen en sinds 2 jaar een hectare noten. Over die noten is hij duidelijk: ‘Die leveren de eerste 8 jaar geen geld op’. Toch heeft hij bewust voor die hectare noten gekozen. ‘Het geeft meer biodiversiteit binnen mijn bedrijf’, merkt hij op. ‘’Alles hoeft natuurlijk niet altijd direct geld op te leveren’’.  Dat geldt ook voor een stukje perenboomgaard. Vol passie en trots laat hij zijn stuk perenboomgaard zien die al meer dan 60 jaar oud is. Deze prachtige oude en gezonde bomen illustreren mooi hoe zuinig hij is op zijn bomen en omgeving.

Inzetten op natuurlijke plaagbestrijding 

De productie van deze oude perenbomen ligt een stuk lager dan de jonge aanplant. Door de jaren heen lag de nadruk meer en meer op productie. Daarbij eist de huidige markt een optimaal product, een stuk fruit, dat mooi van kleur is en geen oneffenheden kent. ‘Wij leveren al jaren onder het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ en Global G.A.P. Aan deze keurmerken zijn niet alleen kwaliteitseisen verbonden ten aanzien van het product, maar kent ook een aantal belangrijke voorwaarden. Deze keurmerken zijn gericht op het duurzaam produceren van voedsel waarbij je rekening houdt met onder andere natuur en klimaat. Dit zijn thema’s die ook onderdeel uitmaken van natuurinclusieve landbouw. “Eigenlijk pas ik al jaren maatregelen toe die we nu scharen onder natuurinclusief’’.

Eén van deze voorwaarden is het verminderen van het middelengebruik. Daarbij gaat het aantal in te zetten middelen jaarlijks afnemen. Voor de fruitteeltsector is dat de komende jaren een belangrijk aandachtspunt.  ‘’We moeten op zoek naar alternatieven’’, zegt hij. 

Integrale aanpak

Gerrit zoekt het op zijn bedrijf vooral in een optimale geïntegreerde aanpak. Dat is een combinatie van de inzet van natuurlijke plaagbestrijders en middelengebruik. Het komende jaar zullen ze binnen het project ‘Natuurclusief Betuws Boeren’ verder gaan met het onderzoek naar de inzet van mogelijke middelen en wat het effect hiervan is op de aanwezige nuttige insecten. Een goed monitoring van de aanwezige plagen en bestrijders zal hier een belangrijk onderdeel vanuit gaan maken.

Gerrit heeft op zijn eigen boomgaard al verschillende experimenten uitgevoerd op dit gebied. ‘’Zo heb ik ervoor gekozen om het gesnoeide perenhout onder de bomen te laten liggen. Ook heb ik wat akkerranden laten staan en rommelige hoekjes ingeruimd in de boomgaard, zodat de wilde bij, sluipwesp, oorworm en zweefvlieg in de winter kunnen overleven. En met resultaat. Zo heb ik vorig jaar in het begin van het seizoen een keer minder hoeven te spuiten tegen perenbladvlo, omdat de oorwormen tijdig de perenbladvlo aanpakten.

Waarderen van biodiversiteit

De komende jaren gaat Gerrit verder op de ingeslagen weg. Zijn focus zal vooral liggen op de geïntegreerde aanpak op het gebied van middelengebruik. ‘Dit is zeker nog een hele uitdaging om met minder middelen een mooi product te telen, die voldoet aan de eisen van de consument’’. Daarnaast blijft hij de komende jaren wat extra’s doen om en rond zijn bedrijf om de biodiversiteit te verbeteren. ‘Ik heb de biodiversiteit in mijn omgeving zien toenemen en ben het meer en meer gaan waarderen. Zo heb ik nu een patrijzenrand gezaaid en zijn de eerste patrijzen gesignaleerd. Ondertussen heb ik een valkenkast opgehangen, en een eendenkooi geplaatst. Hier kan ik echt van genieten. Het levert misschien niet direct geld op, maar het maakt mij wel blij’’. 

Bedrijfschets

Gerrit Verweij De Geus (57) is sinds 1965 fruitteler in Deil. Hij is getrouwd met Els en samen hebben drie dochters. Hij doet het werk op het bedrijf samen met een medewerker.

Op zijn 14 hectare land teelt hij gangbaar 4 hectare peren (Conference) en 9 hectare appels (Elstar en Red Prince). Daarnaast heeft hij nog een hoekje met kersen en heeft hij sinds 2 jaar een hectare noten aangeplant.